Innere Communicatie Beleidsplan

 Intern Communicatie Beleidsplan Article

Studieopdracht

PON; internationaal handelsconcern, dealer van Audi en Volkswagen, het onderneming expire duidelijke heldere lijnen heeft uit staan betreft communicatie, zowel intern als au?erhalb. Een onderneming die is uitgegroeid tanto een groep, een groep waarbij alle neuzen sobre dezelfde kant op staan. Omdat zij flink zijn doorgegroeid, wordt het lastiger om de interne communicatie te overzien en worden de standaard richtlijnen hiervoor overschreden sobre deels niet meer herkend. Daarbij streeft het handelsconcern naar het zo groot mogelijke toegevoegde waarde in de relatie tussen klant en fabrikant.

Het probleem is hierbij dat sobre onderneming inmiddels 6000 medewerkers telt wat is verdeeld over two hundred fifty vestigingen. Uit onderzoek onder de vestigingen is gebleken dat emergeny room een zeer lage score is behaald attained klanttevredenheid, zowel in sobre afdelingen product sales als post sales.

Doelstelling:

" Binnen your five jaar in de top rated 3 klanttevredenheid”

Onderzoek

Allereerst zal er onderzoek plaatsvinden. Ditgene onderzoek zal individueel plaats vinden bij alle vestigingen. Hierover wordt verslag gedaan waarin de volgende punten worden onderzocht: 1 . Samenwerking in teams

2 . Samenwerking tussen para teams

three or more. Overlegstructuur

some. Communicatiemiddelen

Hieronder worden bovengenoemde punten inhoudelijk verder weergegeven: 1 . Sobre samenwerking in teams wordt hierbij vastgelegd. Dit wordt op sobre werkvloer geanalyseerd, wie werkt met auf welche art samen sobre wie zijn er eindverantwoordelijk. 2 . Bij de samenwerking tussen sobre teams gaat inhoudelijk omkring hoe males samenwerkt, hoe de communicatie onderling verloopt bij zowel de monteurs als product sales. Hierbij kijkt men ook hoe een onderling verloopt tussen para afdelingen. Hoe de beide afdelingen fulfilled elkaar omgaan, samenwerken en overleggen. three or more. De overlegstructuur, wat vehicle uiterst belang hoe males met elkaar omgaat. Elkaar respecteren, sobre monteurs para salesmensen sobre andersom. Hoe communiceert males. Is dit hoofdzakelijk operative actie-niveau of ook operative interactie-niveau? 4. De communicatiemiddelen die zij binnen de vestigingen gewend zijn om te gebruiken. Hoofdzakelijk zal men veel mondeling doornemen. Ontstaan hieruit problemen / onduidelijkheden bij beide partijen?

Bovenstaande problemen hebben veel met de interactie- / actie-visie te maken. Om het probleem duidelijk te maken zal er voornamelijk gehandeld worden volgens interactie-visie, hiermee worden problemen bekeken en besproken waar deze zijn en kan emergeny room direct vanuit de praktijk geschakeld worden.

Bij het voorafgaande onderzoek worden vragenlijsten onder sobre medewerkers ingevuld. Hierin geven zij cijfers over varied punten, wij verwijzen naar bijgaand voorbeeld in para bijlage.

Uitgangspunten vanuit inter- as well as actie-visie

Trends en invloeden uit de omgeving

Strategisch gezien richt PON automobiel zich op sobre import, sobre logistieke afhandeling, marketing distributie service en onderhoud truck auto's bedrijfsauto's en banden. Vanuit de actie-visie bekeken behoort PON trends te volgen sobre daarbij doelstellingen te trekken. Deze doelstellingen dienen zij door te geven aan haar medewerkers. Hierdoor blijven zij veranderen en pakken zij buitenstaande invloeden operative. Dit deb. m. v. het geven van regelmatige bijeenkomsten van de vestigingsmanagers. Bij deze bijeenkomsten can be er ruimte om deze punten te bespreken. Hierdoor vindt ser interactie plaats van de vestigingsmanagers die dagelijks in de praktijk staan. Deze bijeenkomsten zijn dГ© communicatiemomenten waar males elkaar treft.

Organisatiekenmerken

Omdat de organisatie telkens veranderingen meemaakt dient dit duidelijk en naar iedereen te worden gecommuniceerd. Momenteel heerst er het probleem dat er het daling is ontstaan in de klanttevredenheid, dit dient men kenbaar te uitvoeren naar haar medewerkers. Hiervoor brengt males doelstellingen voor uit. Deze behoren sobre medewerkers te kennen. Para strategie sobre het bijbehorend profiel truck PON dienen alle medewerkers na te streven, zo behoudt males het wij-gevoel. Zo straalt de onderneming een klasse...

 Essay about Cultural Examination

Essay about Cultural Examination

Global Business Ethnical Analysis: Germany July six, 2012 Freedom University Subjective The Indian population in america as increased over the years. You will discover signs they…...

Read..
 Gibraltar Article

Gibraltar Article

1) Introduction Gibraltar is a small peninsula on the southern coast of Spain and with its 35, 000 occupants and part of 2 . 6 square kilometers (6. several…...

Read..

Most Common Behavioral Disorders of Childhood Dissertation

ADHD Research Pitch Antonio Herron EDU626: Analysis Design and Methodology (MRD1221B) Instructor: Rita Daniel Come july 1st 3, 2012 Abstract ADHD, or attention-deficit hyperactivity…...

Read..

the years of me Dissertation

п»ї Part 1: Scenario 1)What are you going to buy? (Provide a detailed explanation of the key purchase) A used 2010 Toyota Tacoma pickup truck 2)Why…...

Read..
 Essay on H. They would. Holmes

Essay on H. They would. Holmes

DR . L. H. Sherlock holmes, One of Americas first Dramon Killers. Tommy Smith Legal Justice Example Instructor: Dennis Stephens 3/24/11 Bibliography Borowski, John (November…...

Read..

Foundations of Psychology Composition

п»їOver the course of history, people have been awed by the power and complexity from the human habit, but it wasn't until the nineteenth century that psychology started…...

Read..